Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:14:20

Poprawka 50

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24