Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:12:06

Poprawka 41, 121

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19