Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:11:40

Poprawka 40

Za: 78 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20