Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:11:21

Poprawka 39, 49

Za: 28 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20