Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:10:51

Poprawka 38

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 21