Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:10:25

Poprawka 37

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 24