Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:09:37

Poprawka 32, 34

Za: 79 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19