Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:09:13

Poprawka 31, 33, 82

Za: 3 Przeciw: 74 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 20