Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:07:50

Poprawka 16, 71, 72

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 20