Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:10:05

Poprawka 12

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20