Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:07:15

Poprawka 15

Za: 53 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 25