Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:06:52

Poprawka 12

Za: 53 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 19