Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:06:35

Poprawka 11

Za: 27 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20