Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:06:16

Poprawka 10

Za: 29 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20