Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:05:53

Poprawka 9

Za: 29 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19