Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:05:32

Poprawka 6

Za: 55 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 21