Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:05:07

Poprawka 5, 7, 8, 14, 18, 21, 75, 115, 122

Za: 53 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19