Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:03:49

Poprawka 3

Za: 26 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22