Narzędzia:

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Dnia 07-02-2015 godz. 09:03:23

Poprawka 1, 108

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27