Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Dnia 07-02-2015 godz. 09:00:12

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 70 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 24