Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dnia 07-02-2015 godz. 08:56:20

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21