Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:49:09

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 19