Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:48:48

Poprawka 17

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19