Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:48:10

Poprawka 14, 18

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19