Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:47:34

Poprawka 11

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24