Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-02-2015 godz. 08:08:54

Poprawka 6-8, 10, 14, 15, 20, 22-24, 27, 42, 43, 48, 51, 59, 60, 62

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21