Narzędzia:

Dnia 06-02-2015 godz. 09:47:14

Za: 25 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26