Narzędzia:

Dnia 05-02-2015 godz. 13:35:23

Za: 19 Przeciw: 38 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 42