Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-01-2015 godz. 17:12:16

Poprawka 1

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11