Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-01-2015 godz. 17:12:00

Wniosek mniejszości nr 2

Za: 30 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 11