Narzędzia:

Dnia 21-01-2015 godz. 09:10:36

Za: 29 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19