Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-01-2015 godz. 17:15:47

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 59 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 11