Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-01-2015 godz. 17:14:58

Poprawka 7

Za: 62 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 10