Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 16:24:53

Poprawka 99

Za: 31 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7