Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 16:12:54

Poprawka 76

Za: 28 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8