Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 16:10:49

Poprawka 72

Za: 29 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11