Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 15:37:01

Poprawka 7

Za: 27 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12