Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 16:09:04

Poprawka 69

Za: 30 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7