Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 16:07:24

Poprawka 66

Za: 27 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10