Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 16:05:15

Poprawka 62

Za: 30 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7