Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 15:36:36

Poprawka 6

Za: 1 Przeciw: 88 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 8