Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 16:00:33

Poprawka 54

Za: 27 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11