Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 16:00:00

Poprawka 53

Za: 29 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9