Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 15:58:38

Poprawka 50

Za: 31 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9