Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 15:56:28

Poprawka 46

Za: 30 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7