Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 15:54:53

Poprawka 43

Za: 27 Przeciw: 65 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7