Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 15:35:42

Poprawka 4

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8