Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 15:50:57

Poprawka 35

Za: 29 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7