Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 15:35:14

Poprawka 3

Za: 86 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 8