Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2015

Dnia 09-01-2015 godz. 15:46:33

Poprawka 27

Za: 31 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6